Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Hoạt động cựu giáo chức

Danh sách hội cựu giáo chức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

23/03/2010 Tính đến ngày 05 tháng 2 năm 2015, nhà trường đã có được 236 địa chỉ của các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ công nhân viên đã từng giảng dạy và công tác tại trường, hiện đang ở tại Nam Định, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi khác...

Chi hội cựu giáo chức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

16/12/2009 Hội được thành lập vào tháng 10/2006, gồm 30 thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên đã từng công tác, giảng dạy tại trường. Đại hội đã cử ra Ban chấp hành gồm các thầy cô: Trần Gia Lộc, Đỗ Thanh Dương, Nguyễn Trinh, Phạm Quang Tuyến, Bùi Mộng Loan, Đặng Ngọc Tú. Hiện tại thầy Đỗ Thanh Dương là hội trư...

Các thầy, cô đang ở khu vực TP Hồ Chí Minh

20/11/2009 Các thầy, cô giáo trong buổi gặp mặt truyền thống 8/11/2009 tại TP Hồ Chí Minh