Huân chương Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
Trang chủTin tức nhà trường › KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG VÀ CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2017- 2018

Tin tức nhà trường

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG VÀ CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2017- 2018

Ngày đăng: 31/03/2017

KẾ HOẠCH

 

Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017- 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2017                                                   của UBND tỉnh Nam Định)
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Huy động, tuyển chọn học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học trên cơ sở đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực cá nhân; giáo dục các em thành những người có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước.

2. Yêu cầu

Thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018 theo đúng các Quy chế tuyển sinh, Điều lệ các bậc học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, đảm bảo duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS); nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tổ chức tuyển sinh đảm bảo quyền được học tập của học sinh, công khai, minh bạch, công bằng thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. 

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại bản đính kèm

Các tin khác

Danh mục

Video

Thư viện ảnh

Quảng cáo

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • Số người Online: 92
  • Tổng số: 33393913