Huân chương Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định
Trang chủ › Văn bản

Văn bản

Căn cứ Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018; Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của ủy ban nhân dân tĩnh Nam Định về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phô thông tinh Nam Định giai đoạn 2011-2020; nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triên khai dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên (KHTN) bằng tiêng Anh trong những năm học trước, Sở GDĐT tỏ chức Hội thảo-Hội thi giải Toán và môn KHTN băng tiếng Anh năm học 2017-2018.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua4'Đồi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo huyện/TP, trường THPT, CĐSP, TTGDTX, các phòng chức năng cơ quan Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-ƯBND ngày 04/10/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn II (2016-2020), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kê hoạch thực hiện Chương trình phát triền thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn II (2016-2020) lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Danh mục

Video

Thư viện ảnh

Quảng cáo

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • Số người Online: 88
  • Tổng số: 33099595