Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Thông báo tổ chức thu hồ sơ trúng tuyển lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2021 - 2022

22/06/2021 Căn cứ Công văn số 881/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc điều chỉnh tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 và kết quả phê duyệt trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2021 - 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định, trư...

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2021 - 2022

22/06/2021 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thông báo danh sách trúng tuyển lớp 10 năm học 2021 - 2022:

Danh sách học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

13/06/2021 Hội đồng coi thi Tuyển sinh lớp 10 trân trọng thông báo Danh sách học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định trong ngày thi 15,16/6/2021. Kính mời các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh cập nhật để biết Số báo danh, phòng thi.

Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2021-2022

12/06/2021 Thực hiện các văn bản hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tại các hội nghị - tập huấn về công tác thi năm 2021; trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với tinh thần chống dịch như chống giặc; thực hiện công văn số 868/ SGDĐT ngày 12/06/2021, trường THP...