Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Bạn cần biết !

Quyết định và Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

07/06/2023 Quyết định và Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

THÔNG BÁO Điều chỉnh dự kiến điểm chuẩn và điều kiện trúng tuyển kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

04/06/2023 THÔNG BÁO Điều chỉnh dự kiến điểm chuẩn và điều kiện trúng tuyển kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

Thông báo Lịch thi, địa điểm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

23/05/2023 Thông báo Lịch thi, địa điểm thi Kì thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lê Hồng Phong năm học 2023-2024

Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 16h00 ngày 21/5/2023)

21/05/2023 Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 16h00 ngày 21/5/2023): 2192

Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 10h00 ngày 21/5/2023)

21/05/2023 Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2023 - 2024 (tính đến 10h00 ngày 20/5/2023): 2023