Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

01/11/2022

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 26/3/1931, suốt những năm phấn đấu, rèn luyện, thử thách trong ngọn lửa đấu tranh cách mạng hết sức kiên cường và anh dũng của dân tộc, dưới ngọn cờ tiên phong của Đoàn, các thế hệ thanh niên Việt Nam xung kích đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Phát huy những truyền thống nêu trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (gọi tắt là Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong), với vai trò tổ chức chính trị – xã hội của Đoàn viên, thanh niên được thành lập và trưởng thành cùng với sự thành lập trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Đoàn trường luôn là cánh tay đắc lực trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện lý tưởng cộng sản cho thanh niên nhà trường.

I. Cơ cấu tổ chức
Ban chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nhiệm kì 2022 – 2023 bao gồm 15 đồng chí với các chức danh như sau:
 1. Đồng chí Nguyễn Hồng Vân – Bí thư Đoàn trường
 2. Đồng chí Đào Thị Kim Anh – Phó Bí thư Đoàn trường
 3. Đồng chí Đỗ Thị Thuỳ Dương – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường, Bí thư CĐGV
 4. Đồng chí Phạm Đỗ Minh Thu – Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường, Bí thư chi đoàn 12 chuyên Anh 1
 5. Đồng chí Trần Hoàng Nhi - Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn trường, Phó Bí thư chi đoàn 11A2
 6. Đồng chí Trần Vũ Minh Hiền – Uỷ viên BCH Đoàn trường, Uỷ viên BCH CĐGV
 7. Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đoàn trường, Uỷ viên BCH CĐGV
 8. Đồng chí Trần Duy Anh – Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 12A1
 9. Đồng chí Ninh Quỳnh Hương – Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 12 chuyên Lịch sử
 10. Đồng chí Lê Thuỳ Linh – Uỷ viên BCH Đoàn trường, Lớp trưởng Chi đoàn 12 chuyên Ngữ Văn 1
 11. Đồng chí Trần Thanh Ngân - Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 11A2.
 12. Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 11 Hóa
 13. Đồng chí Phạm Vũ Minh Thu - Uỷ viên BCH Đoàn trường, Lớp trưởng Chi đoàn 11 Văn 2
 14. Đồng chí Vũ Trần Anh Thư - Uỷ viên BCH Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn 11 Toán 2
 15. Đồng chí Nguyễn Hoàng Yến - Uỷ viên BCH Đoàn trường, Lớp trưởng Chi đoàn 11 Anh 1

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kì 2022 - 2023
 
 III. Hình thức khen thưởng đã đạt được
 
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định
2018 - 2019 Cờ thi đua của Thành đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn năm học 2018 - 2019  Số: 29-KT/ĐTN ngày 13/6/2019
2019 - 2020 Giấy khen của Thành đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn năm học 2019 - 2020  Số: 17/QĐKT/ĐTN ngày 17/7/2020
Cờ thi đua của Tỉnh đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn năm học
2019 - 2020
 
2020 - 2021 Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 Số: 664 QĐKT/TWĐTN-VP ngày   22/12/2021
Giấy khen của Thành đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn năm học 2020 - 2021  Số: 21/QĐKT/ĐTN ngày 08/07/2021
2021 - 2022 Cờ thi đua của Tỉnh đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn năm học
2020 - 2021
Số 76 - QĐ/TĐTN-VP ngày  01/08/2022
 
Giấy khen của Thành đoàn tặng đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn năm học 2020 - 2021 Số: 23/QĐKT/ĐTN ngày 08/06/2022