Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn bản của Sở

Công văn số 1205 về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021 - 2022

18/08/2021 Để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn Số: 1205/ SGDĐT-VP V/v triển khai một số hoạt động đầu năm học 2021-2022 để yêu cầu các đơn vị triển khai một số hoạt động đầu năm học: 1. Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới; 2. Tổ chức Lễ Khai giảng; 3. Báo cáo tìn...