Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Ban đại diện Cha mẹ học sinh

24/09/2021

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
NĂM HỌC 2021-2022
 
Căn cứ Thông tư số 55/2011/TT-BGD & ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11/2011 về việc ban hành Điều lệ ban đại diện phụ huynh học sinh, kế hoạch số 126/KH-THPTCLHP ngày 13/9/2021 về Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 và cuộc họp đại diện cha mẹ học sinh nhà trường với lãnh đạo nhà trường ngày11/9/2021, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-THPTCLHP ngày 15/9/2021 thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh (viết tắt Ban đại diện CMHS) nhà trường năm học 2021 - 2022 với số lượng 18 thành viên.

Là tổ chức tự nguyện trong nhà trường, Ban đại diện CMHS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa nhà trường và gia đình, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Ban đại diện CMHS trường là “cầu nối” giữa nhà trường với gia đình có nhiệm vụ phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh; giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác; hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Từng thành viên Ban đại diện cũng nắm bắt, lắng nghe ý kiến của các phụ huynh trao đổi về tình hình sinh hoạt, học tập của học sinh, những khoản thu, chi của lớp, của trường…, từ đó tổng hợp, trao đổi kịp thời với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường. Ban đại diện CMHS trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận.

Sau khi thành lập, Ban Đại diện CMHS nhà trường đã thống nhất đề cử ông Hoàng Đình Trung - Đại diện CMHS lớp 11A2 là Trưởng ban đại diện CMHS nhà trường. Các ông Trần Hồng Đăng - Đại diện CMHS lớp 12 chuyên Hóa, ông Nguyễn Văn Vương - Đại diện CMHS lớp 11 Nga, ông Ninh Viết Đào - Đại diện CMHS lớp 10A1 được đề cử là Phó trưởng ban đại diện CMHS nhà trường và 14 thành viên. Ban đại diện CMHS nhà trường đã xây dựng Quy chế và Kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022 nhằm phát huy cao nhất vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của ban đại diện CMHS trường, ban đại diện CMHS các lớp trong việc đồng hành cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Sau đây là Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2021 -2022 (theo QĐ 65/QĐ-THPTCLHP ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong)
 
DANH SÁCH
BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022
 
STT HỌ TÊN PHHS HỌ TÊN HS LỚP SĐT CHỨC DANH
1 Hoàng Đình Trung Hoàng Thị Minh Thu 11 A2 0945467928 Trưởng ban CMHS
2 Trần Hồng Đăng Trần Anh Thư 12 Hóa 0912062431 Phó ban CMHS
Trưởng khối 12
3 Nguyễn Văn Vương Nguyễn Quang Thịnh 11 Nga 0962416666 Phó ban CMHS
Trưởng khối 11
4 Ninh Viết Đào Ninh Viết Dũng 10 A1 0913019150 Phó ban CMHS
Trưởng khối 10
5 Đinh Thị Bích Hạnh Lê Thảo Nguyên 12 Anh 1 0968924999 Uỷ viên
6 Đỗ Văn Thiện Đỗ Mai Anh 12 A2 0915586086 Uỷ viên
7 Ngô Văn Thống Ngô Phương Anh 12 Sinh 0915373377 Uỷ viên
8 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Minh Trang 11 Văn 1 0914658088 Uỷ viên
9 Phạm Ngọc Hưng Phạm Gia Khánh 11 Anh 1 0913299115 Uỷ viên
10 Phạm Thanh An Phạm Khánh Linh 11 Hóa 0945658999 Uỷ viên
11 Trần Trọng Bẩy Trần Thị Hương Giang 11 Văn 1 0948905575 Uỷ viên
12 Phạm Thị Hồng An Phạm Duy Nguyên 10 Toán 2 0948089696 Uỷ viên
13 Vũ Diệu Anh Vũ Thuỷ Tiên 10 Anh 1 0919289299 Uỷ viên
14 Hoàng Huy Hùng Hoàng Huy Hiệp 10 Toán 1 0904239545 Uỷ viên
15 Nguyễn Mai Thuận Nguyễn Thị Ngọc Khánh 10 A2 0913290325 Uỷ viên
16 Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Diễm Hằng 10 Văn 1 0912137713 Uỷ viên
17 Trần Thị Thanh Xuân Tống Gia Huy 10 Pháp 0915549295 Uỷ viên
18 Bùi Thị Thanh Hằng Phạm Sỹ Toàn 10 Toán 2 0918477366 Uỷ viên
 
Danh sách gồm có 18 (mười tám) người./.