Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hội trường 100 năm

Trang chủ Hội trường 100 năm Phóng sự tọa đàm số 2 - Những chặng đường kiến tạo

Phóng sự tọa đàm số 2 - Những chặng đường kiến tạo

28/08/2020

🌺 Hướng tới Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, 60 năm trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tiếp nối ý tưởng từ Tọa đàm giáo dục số 1: “Ngôi trường trăm tuổi - Hôm nay và mai sau”, Tọa đàm số 2 với chủ đề: “Ngôi trường trăm tuổi - Phát triển toàn diện, tự tin hội nhập” được mở đầu bằng một clip ngắn gọn mà cô đọng mang tên “Những chặng đường kiến tạo”. Từ cảm xúc tự hào về truyền thống Dạy giỏi, Học giỏi, tiên phong đi đầu cho đến những trăn trở của thầy và trò trường Lê Hồng Phong hôm nay trong hành trình chuyển mình để phát triển, tự tin hội nhập đã được gửi gắm qua phóng sự này.
🌺 Với điểm tựa là những giá trị cốt lõi được bồi đắp qua một thế kỷ, hành trình đánh thức tiềm năng đi đến vị trí tiên phong là một hướng đi đúng đắn, tất yếu của nhà trường trong thời kỳ hội nhập để phát triển. Nhưng làm thế nào để có được vị trí tiên phong trên con đường thực hiện sứ mệnh phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi góp phần đào tạo hiền tài cho đất nước? Chúng ta đang ở đâu trên hành trình kiến tạo để phát triển? Mỗi thành viên Lê Hồng Phong cần kiến tạo cho mình những phẩm chất năng lực nào để dựng xây nhà trường vươn tầm khu vực và Quốc tế, vững vàng vị trí tiên phong?
🌺 Những câu hỏi đánh thức trách nhiệm và nghĩ suy của mỗi thành viên trong đại gia đình Lê Hồng Phong, cũng thức gọi những giải đáp tâm huyết từ các diễn giả tham gia Tọa đàm để góp phần định hướng cho sự phát triển ngôi trường có bề dày lịch sử để tự tin hội nhập.