Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức ĐẢNG BỘ

ĐẢNG BỘ

13/07/2023

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
I. TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ
Tổng số Đảng viên trong Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tính đến tháng 05/2020 là 77 đ/c, sinh hoạt trong 3 chi bộ: Chi bộ Toán – Lí – Văn phòng; Chi bộ Hóa – Sinh – Ngoại ngữ - Thể mĩ; Chi bộ Khoa học xã hội & Nhân văn.
* Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2020 – 2025 hiện gồm 09 đ/c:

 
STT HỌ TÊN     Tháng/năm sinh Chức vụ
Nam Nữ
1 Phạm Thanh Ngọc 1978   Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng nhà trường
2 Bùi Thái Học 05/1981   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
3 Trần Văn Huy 03/1973   Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn.
4 Nguyễn Hữu Thiêm 03/1978   Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
5 Phạm Hồng Thanh 02/1975   Đảng ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn.
6 Vũ Văn Hợp 01/1979   Đảng ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn.
7 Trần Thị Thanh Xuân   12/1979 Đảng ủy viên, Tổ trưởng chuyên môn
8 Nguyễn Hoàng Cương 07/1980   Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng chuyên môn.
9 Trần Thị Thanh Tâm   11/1984 Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT; Bí thư chi bộ, Nhóm trưởng CM.
 
* Ban Thường vụ Đảng ủy:
STT HỌ TÊN     Tháng/năm sinh Chức vụ
Nam Nữ
1 Phạm Thanh Ngọc 1978   Bí thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng nhà trường
2 Bùi Thái Học 05/1981   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Hiệu trưởng nhà trường.
3 Trần Văn Huy 03/1973   Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn.


Ban chấp hành Đảng bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiệm kì 2020 - 2025

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
1.1. Thực hiện công tác chuyên môn
- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng bộ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của năm học. Nội dung, kế hoạch được xây dựng thành Nghị quyết từng thời kì, từng năm học, từng tháng và đều được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức đầu năm học.
- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường về đường lối, chủ trương, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo của Đảng và Nhà nước.
- Đảng bộ đã lãnh đạo nhà trường giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trong đó chú trọng mũi nhọn và giáo dục toàn diện cho học sinh.
1.2. Lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Đảng bộ luôn luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng tạo tiền đề để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra.
- Tổ chức hội nghị dân chủ xây dựng kế hoạch đầu năm học cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp, nhận thức trách nhiệm, quyền hạn trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong trường.
- Tổ chức hội nghị xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.
- Phổ biến, trao đổi, viết thu hoạch hưởng ứng các đợt thi đua do Đảng Bộ cấp trên, nhà trường, chính quyền và ngành giáo dục phát động, như: phong trào “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học, tự sáng tạo”, phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.
- Tổ chức tốt các dịp lễ tết cho cán bộ giáo viên như: ngày phụ nữ Việt Nam, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày thành lập QĐND, Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 (trong đó phát thưởng cho các cháu là con CB, NV trong trường có thành tích cao trong học tập, rèn luyện, liên hoan, múa sư tử, các anh chị học sinh trong trường hướng dẫn các em biểu diễn các tiết mục văn nghệ…)
- Tổ chức học tập và trao đổi với các trường THPT Chuyên trên trong khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ.
- Phát triển cơ sở vật chất cho nhà trường để đáp ứng với nhiệm vụ mới của một trường THPT chuyên chất lượng cao
1.3. Lãnh đạo công tác an ninh, quốc phòng, công tác trật tự an ninh trong trường học
- Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn trường học, trong khu nội trú và ngoài xã hội; không để xảy ra sự việc nào làm mất trật tự an ninh, không để xảy ra cháy nổ, mất trộm, đảm bảo an toàn cả về người và cơ sở vật chất của toàn trường.
- Đảng bộ đã tiến hành xây dựng kế hoạch về công tác an ninh quốc phòng từ đầu năm học, thành lập các ban dân quân tự vệ, ban bảo vệ, ban phòng chống cháy nổ, bão lũ.
- Duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức theo dõi kiểm tra giám sát các hoạt động hàng ngày, đồng thời có biện pháp ứng phó với những diễn biến đột xuất nếu có như bão, lũ, mưa lớn…
- Tham gia đủ dân quân tự vệ của BCH Quân sự TP, có các đ/c trong đội dân quân tự vệ đi tập huấn theo quy định, tham gia diễn tập, đồng diễn, tham gia bắn đạn thật và đều đạt kết quả giỏi.
- Các đ/c GV nam trong tuổi khám nghĩa vụ quân sự đều tham gia đủ, có tinh thần cao, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh điều động của cấp trên.
2. Công tác chính trị, tư tưởng
Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, GV học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức trong bối cảnh toàn cầu mới, tình hình diễn biến mới của thế giới và của đất nước
Kiên định với lập trường tư tưởng của Chủ nghĩa Cộng sản, thống nhất ý chí hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết đã được thông qua của ĐH Đảng bộ nhà trường.
Mặt khác thông qua các hình thức tuyên truyền, các hoạt động nhân các ngày lễ, kỉ niệm lớn, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Đảng, Tỉnh, Thành phố, ngành, trường củng cố vững chắc sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng CSVN đồng thời gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tiên phong của người ĐVCS trong tình hình mới.
Đảng bộ đã được công nhận là Đảng trong sạch, vững mạnh, là một trong ít đơn vị Tiến tiến xuất sắc, các ĐV đều xếp loại ĐV tốt.
3Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng bộ, chi bộ
Trong nhiệm kì qua, Đảng bộ đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kì 2020- 2025, bầu ra BCH Đảng bộ nhiệm kì mới, tập trung trí tuệ, ý chí, tiếp tục lãnh đạo nhà trường giữ vững và phát huy truyền thống, nâng vị thế nhà trường lên một tầm cao mới.
Năm qua có các CB, GV nghỉ hưu theo chế độ, do đó nhà trường đã xây dựng phương án tuyển chọn cán bộ, giáo viên cho đủ số lượng, đảm bảo chất lượng.
Đảng bộ chú trọng đến công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2020-2025, trong đó đã chú trọng đến đội ngũ cán bộ trẻ.
Đảng bộ luôn có chiến lược đào tạo cán bộ kế cận cả về chuyên môn và quản lí. Đến nay, đội ngũ CB, GV đã đạt chuẩn 100% về chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt, giữ vững được niềm tin với CB, GV và nhân dân toàn tỉnh.
Cơ cấu tổ chức: Nhà trường có 11 tổ chuyên môn gồm: Tổ Hành chính, Tổ Ngữ văn, Tổ Toán, tổ Tin, Tổ Vật lí - Kĩ thuật công nghiệp, Tổ Hóa, Tổ Sinh - Kĩ thuật nông nghiệp, Tổ Sử - Giáo dục công dân, Tổ Địa, Tổ Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp), Tổ Thể dục - Giáo dục quốc phòng - Âm nhạc.
Chú trọng công tác phát triển Đảng viên trẻ, đặc biệt quan tâm bồi dưỡng đoàn viên học sinh ưu tú để kết nạp Đảng.
4. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
- Đối với tổ chức công đoàn nhà trường:
+ Tiếp tục phát huy được vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua như phong trào SKKN: có 100% GV tham gia.
+ Các hoạt động từ thiện, nhân đạo được triển khai đến từng GV và các lớp học như thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7, tham dự đủ các lần hiếu, hỉ của gia đình các đ/c GV, CB trong nhà trường.
+ Tổ chức thành công hội nghị công chức viên chức, xây dựng quy chế dân chủ, hội nghị quy chế chi tiêu nội bộ, hội nghị về ứng xử văn hóa trong nhà trường…
- Đối với Đoàn TNCS HCM:
+ Luôn đổi mới các hình thức hoạt động ngoài giờ cho các đoàn viên, thanh niên trong nhà trường để các em tự hoạt động, tự trải nghiệm, rèn kĩ năng sống, giáo dục giá trị sống. Các hoạt động này bao gồm các nội dung: giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống (tổ chức lấy ý kiến của học sinh về việc xây dựng nội quy trường học, duy trì hoạt động đội tự quản, mô hình Cổng trường an toàn giao thông, lồng ghép giáo dục đạo đức trong việc kỉ niệm các ngày lễ lớn; các chuyên mục đầu tuần); các hoạt động đẩy mạnh phong trào học tập (thi Olympic liên môn, lăng kính khoa học, báo bảng học tập, tổ chức hội thảo môn chuyên, báo bảng học tập), các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động hướng nghiệp… Tất cả các hoạt động Đoàn đều hướng tới tinh thần tạo sân chơi để giáo dục các em, đáp ứng yêu cầu và sở thích chính đáng của các em trong giới hạn cho phép.
+ Đoàn TN kiện toàn cơ cấu tổ chức bằng ĐH các chi đoàn học sinh, chi đoàn GV và ĐH Đoàn trường đầu năm học.
+ Đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 02 đ/c được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản VN.
- Đối với Ban nữ công nhà trường
+ Tổ chức các ngày lễ kỉ niệm đầm ấm, ý nghĩa cho các nữ cán bộ, nhân viên nhà trường nhân các dịp 20/10, 8/3
+ Tổ chức lớp học Nữ công gia chánh cho các nữ cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường
+ Các phong trào: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng gia đình văn hóa, tiên tiến”…Nhiều đ/c đảm nhiệm các chức vụ quan trọng: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đoàn trường, phó Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, lãnh đội các đội tuyển QG, lãnh đội đội tuyển HSG PT, lãnh đội các đội tuyển cụm...
- Đối với hội cựu chiến binh: đã giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống của anh bộ đội cụ Hồ; bộ máy tổ chức được củng cố, kiện toàn.
5. Công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật Đảng
Đầu năm,  Ban chấp hành Đảng bộ  trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm vừa qua; trong đó có tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm tới, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm tới theo các nội dung:
- Lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc quán triệt nâng cao nhận thức đối với nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát tại đơn vị mình.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Kết hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Tham mưu tích cực cho cấp ủy trong việc triển khai kiểm điểm tập thể và cá nhân cuối năm, phân loại đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.