Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Khu nội trú

Trang chủ Khu nội trú Ban Quản lí khu nội trú

Ban Quản lí khu nội trú

10/09/2021

BAN QUẢN LÍ KHU NỘI TRÚ
 
Trưởng ban: ThS. Bùi Thái Học
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Phó trưởng ban thường trực: Nguyễn Hồng Vân
Chức vụ: Bí thư Đoàn trường
Phụ trách hoạt động học sinh     
Phó trưởng ban: Lê Thị Trung Thu
Chức vụ: Trưởng ban Giám thị
Phụ trách nề nếp học sinh
Phó trưởng ban: Trần Văn Huy
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Phụ trách thi đua giáo viên
Phó trưởng ban: Ngô Khoa Học
Chức vụ: Phó Bí thư Chi đoàn giáo viên
Quản lí hoạt động các thành viên CĐGV
Phó trưởng ban: Đỗ Thị Thảo
Chức vụ: Giáo viên môn KTCN - CĐGV
Ủy viên: Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
Chức vụ: Giáo viên môn Toán - CĐGV
Ủy viên: Trần Vũ Minh Hiền
Chức vụ: Giáo viên môn Vật lí - CĐGV
Ủy viên: Mai Thị Hiền
Chức vụ: Nhân viên Văn phòng
Ủy viên: Vũ Đức Thi
Chức vụ: Nhân viên văn phòng
Ủy viên: Nguyễn Vũ Thùy Linh
Chức vụ: Giáo viên môn Tiếng Anh - BCH CĐGV
Ủy viên: Nguyễn Thị Ngát
Chức vụ: Giáo viên môn Hóa - CĐGV
Ủy viên: Đào Thị Kim Anh
Chức vụ: Giáo viên môn Địa lí - CĐGV