Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

29/09/2022

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
 

Hiệu Trưởng: TS. Phạm Thị Huệ
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn
Trình độ chính trị: Cao cấp     
Email: phamthihue@lhp.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng: Ths. Bùi Thái Học
Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí
Trình độ chính trị: Cao cấp     
Email: thaihoc181@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng: Ths. Nguyễn Hữu Thiêm
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán
Trình độ chính trị: Cao cấp
Email: thiemlhp08@gmail.com