Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

24/05/2020

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
 

Hiệu Trưởng: TS. Phạm Thị Huệ
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn
Trình độ chính trị: Cao cấp     
Email: pthue1970.sgdnd@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng: Ths. Bùi Thái Học
Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí
Trình độ chính trị: Trung cấp     
Email: thaihoc181@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng: NGƯT. Phạm Thị Thanh Tâm
Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Trình độ chính trị: Trung cấp
Email: tamduclhp@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng: Ths. Nguyễn Hữu Thiêm
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán
Trình độ chính trị: Cao cấp
Email: thiemlhp08@gmail.com