Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - TRĂM NĂM HUY HOÀNG, VỮNG VÀNG TIẾP BƯỚC

Tổ chức

Trang chủ Tổ chức Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

08/11/2020

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
 

Hiệu Trưởng: TS. Phạm Thị Huệ
Năm sinh: 1970
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn
Trình độ chính trị: Cao cấp     
Email: phamthihue@lhp.edu.vn
Phó Hiệu Trưởng: Ths. Bùi Thái Học
Năm sinh: 1981
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí
Trình độ chính trị: Trung cấp     
Email: thaihoc181@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng: NGƯT. Phạm Thị Thanh Tâm
Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Trình độ chính trị: Trung cấp
Email: tamduclhp@gmail.com
Phó Hiệu Trưởng: Ths. Nguyễn Hữu Thiêm
Năm sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán
Trình độ chính trị: Cao cấp
Email: thiemlhp08@gmail.com