Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - TRĂM NĂM HUY HOÀNG, VỮNG VÀNG TIẾP BƯỚC

Tư liệu dạy và học

Đề thi Đại học môn Văn từ năm 2005

14/12/2012 Chúng tôi lập mục này với hy vọng tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn đồng nghiệp tham khảo, các em học sinh làm quen với các đề thi chính thức. Đây là những tài liệu cho các em luyện tập, thử sức.

Tư liệu Hóa học

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề dành cho học sinh chuyên Hóa

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề Hóa học sưu tầm

06/10/2012 Đang cập nhật

Tư liệu vật lí

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề dành cho học sinh chuyên Lí

06/10/2012 Đang cập nhật