Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Phòng truyền thống

Trang chủ Phòng truyền thống Chân dung các nhà giáo ưu tú

Chân dung các nhà giáo ưu tú

08/10/2020

CHÂN DUNG 16  NHÀ GIÁO ƯU TÚ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

 
 
Nhà giáo TRẦN XUÂN PHÚ
Năm sinh: 1959
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hóa học
Năm công nhận danh hiệu: 2017
 
Nhà giáo MAI THỊ THÚY DUNG
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Giáo viên tiếng Nga
Năm công nhận danh hiệu: 2014
 
Nhà giáo PHẠM QUỐC KHÁNH
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Giáo viên Vật lý
Năm công nhận danh hiệu: 2014
 
Nhà giáo Ths. PHẠM THỊ THANH TÂM
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2014
 
Nhà giáo Ths. ĐẶNG KIM LONG
Năm sinh: 1952
Chức vụ: Giáo viên Toán
Năm công nhận danh hiệu: 2012
 
Nhà giáo Ths. PHẠM ĐÌNH CHUẨN
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Giáo viên Toán, Chủ tịch Công đoàn
Năm công nhận danh hiệu: 2012
 
Nhà giáo Ths. LƯƠNG VĂN THỦY
Năm sinh: 1958
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2012
 
Nhà giáo Ths. CAO XUÂN HÙNG
Năm sinh: 1963
Chức vụ: Hiệu trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2010
 
Nhà giáo Ths. TRẦN XUÂN ĐÁNG
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Giáo viên Toán
Năm công nhận danh hiệu: 2010
 
Nhà giáo Ths. PHẠM THỊ MINH HẠNH
Năm sinh: 1955
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Năm công nhận danh hiệu: 2010
 
Nhà giáo HỒ QUANG DIỆU
Năm sinh: 1941
Chức vụ: Nguyên P.Hiệu trưởng
Năm công nhận danh hiệu: 2000
 
Nhà giáo PHẠM VĂN HOAN
Năm sinh: 1942
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Vật lý- KTCN
Năm công nhận danh hiệu: 2000
 
Nhà giáo TRẦN GIA LỘC
Năm sinh: 1940
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Sử- Địa- GDCD
Năm công nhận danh hiệu: 1998
 
Nhà giáo ĐỖ THANH DƯƠNG
Năm sinh: 1943
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Văn- Tiếng việt
Năm công nhận danh hiệu: 1994
 
Nhà giáo VŨ TRỌNG XƯƠNG
Năm sinh: 1914
Chức vụ: Nguyên giáo viên tổ Văn - Tiếng việt
Năm công nhận danh hiệu: 1990
 
Nhà giáo VŨ TUẤN LÂM
Năm sinh: 1937
Chức vụ: Nguyên tổ trưởng tổ Vật lý - KTCN
Năm công nhận danh hiệu: 1990