Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn bản của Tỉnh, Bộ

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022

24/12/2021 Ngày 22-12-2021, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022. Ban biên tập website trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xin đăng toàn văn Chỉ thị.