Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Ý tưởng sáng tạo

Phương pháp “xây dựng câu chuyện bằng hình ảnh trong dạy học”

17/04/2021 Là giáo viên, bạn đã từng đứng trên bục giảng và chứng kiến học sinh nói chuyện riêng, không chú ý đến bài học, liên tục xem giờ, lôi bài môn khác ra học? hay học sinh gục mặt xuống bàn...đó là DẤU HIỆU của một tiết học NHÀM CHÁN.

Dự án văn học: Chuyến du hành vượt thời gian để gặp gỡ các tác giả văn học nước ngoài.

10/01/2021 Văn học nước ngoài là một phần quan trọng làm nên tinh hoa văn hoá nhân loại. Nhưng tiếp cận với văn hoá nước ngoài lại gặp phải rất nhiều ngăn trở bởi khoảng cách không gian, thời gian nhất là sự khác biệt về văn hoá.

Ngày hội văn hoá dân gian

14/09/2020 Văn hoá dân gian là di sản quý báu mà muôn đời cần gìn giữ. Hướng về văn hoá dân gian là hướng về cội nguồn dân tộc. Nơi đó ta thấy được đời sống lao động sinh hoạt cũng như tâm hồn của cha ông ngày xưa và cả ngày nay. Dù trong thời đại mới, bạn có là một công dân toàn cầu, dù có tiếp cận với muôn v...

Dự án dạy học trải nghiệm của các thầy cô giáo tổ Xã hội trường THPT Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội

13/09/2020 Dạy học trải nghiệm là một hướng đi mới và hứa hẹn những giá trị đặc biệt mà phương pháp dạy học truyền thống chưa chạm đến.

Cách tiếp cận thông tin và lắng nghe nguyện vọng của học sinh trong công tác của giáo viên chủ nhiệm

13/09/2020 Chuyên mục Ý tưởng sáng tạo là nơi mà các thầy cô giáo, các em học sinh có thể chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm, thử nghiệm, những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực giáo dục như giảng dạy, công tác tác chủ nghiệm, trải nghiệm...