Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG - TRĂM NĂM HUY HOÀNG, VỮNG VÀNG TIẾP BƯỚC

Ý tưởng sáng tạo

Ngày hội văn hoá dân gian

14/09/2020 Văn hoá dân gian là di sản quý báu mà muôn đời cần gìn giữ. Hướng về văn hoá dân gian là hướng về cội nguồn dân tộc. Nơi đó ta thấy được đời sống lao động sinh hoạt cũng như tâm hồn của cha ông ngày xưa và cả ngày nay. Dù trong thời đại mới, bạn có là một công dân toàn cầu, dù có tiếp cận với muôn v...

Dự án dạy học trải nghiệm của các thầy cô giáo tổ Xã hội trường THPT Ban Mai, Hà Đông, Hà Nội

13/09/2020 Dạy học trải nghiệm là một hướng đi mới và hứa hẹn những giá trị đặc biệt mà phương pháp dạy học truyền thống chưa chạm đến.

Cách tiếp cận thông tin và lắng nghe nguyện vọng của học sinh trong công tác của giáo viên chủ nhiệm

13/09/2020 Chuyên mục Ý tưởng sáng tạo là nơi mà các thầy cô giáo, các em học sinh có thể chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm, thử nghiệm, những ý tưởng mới mẻ, sáng tạo ở tất cả các lĩnh vực giáo dục như giảng dạy, công tác tác chủ nghiệm, trải nghiệm...