Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hoạt động khu nội trú

Trang chủ Hoạt động khu nội trú Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Phòng ở kiểu mẫu Nội trú trường Lê Hồng Phong” năm học 2020 - 2021

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Phòng ở kiểu mẫu Nội trú trường Lê Hồng Phong” năm học 2020 - 2021

21/12/2020

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao ý thức tự quản, xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng phòng ở Nội trú sạch đẹp, gọn gàng, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh
- Rèn kĩ năng sống, đặc biệt là kĩ năng sống tập thể và những năng lực riêng của mỗi cá nhân.
- Tăng cường tinh thần đoàn kết cho tập thể học sinh sống tại các phòng trong khu Nội trú.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức thi phải được thực hiện chu đáo, hiệu quả, tuyên truyền và giáo dục học sinh việc thực hiện nghiêm túc.
II. Ban tổ chức
- Trưởng ban: Cô Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng nhà trường
- Phó ban:
+ Thầy Nguyễn Hữu Thiêm – Phó Hiệu trưởng nhà trường
+ Cô Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Hiệu trưởng nhà trường
+ Thầy Bùi Thái Học – Phó Hiệu trưởng nhà trường
- Ủy viên :
+ Các đ/c trong BCH Đoàn trường, BCH Chi đoàn giáo viên
+ 48 GVCN của 48 phòng
III. Nội dung
1. Hình thức
- Tổ chức chấm thi các phòng ở Nội trú qua 3 vòng thi:
+ Vòng sơ loại : Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 28/02/2021, GV trực sẽ chấm điểm định kì (thứ 3 và thứ 5 hàng tuần) kết hợp với chấm điểm đột xuất các phòng trong khoảng thời gian từ 19h đến 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Điểm thi đua các phòng là tổng điểm của tất cả các ngày. Các phòng có điểm thi đua cao sẽ được chọn vào vòng sơ khảo. Kết quả : Chọn 35 phòng có tổng điểm các lần chấm cao nhất vào vòng sơ khảo.
+ Vòng sơ khảo : Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 31/03/2021, GV trực sẽ chấm điểm định kì (thứ 3 và thứ 5 hàng tuần) kết hợp với chấm điểm đột xuất các phòng trong khoảng thời gian từ ngày 19h đến 21h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Điểm thi đua của các phòng là tổng điểm của tất cả các ngày. Các phòng có điểm thi đua cao sẽ được chọn vào vòng chung kết. Kết quả : Chọn 15 phòng có tổng điểm các lần chấm cao nhất vào vòng chung kết.
+ Vòng chung kết: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 09/05/2021, sẽ tổ chức các đoàn chấm 15 phòng có tổng điểm cao nhất vào vòng chung kết. Kết quả : Tính điểm thi đua của các phòng và xếp giải, bao gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 7 giải Khuyến khích.
2. Đối tượng tham gia: tất cả học sinh trong Nội trú thuộc 48 phòng ở.
3. Thời gian tổ chức: từ ngày 01/12/2020 đến ngày 09/05/2021
IV. Quy trình thực hiện
1. Phát động Kế hoạch cuộc thi “Phòng ở kiểu mẫu Nội trú trường Lê Hồng Phong” đến GVCN các phòng và học sinh thuộc 48 phòng ở để các phòng thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch.
2. GV trực sẽ chấm điểm thi đua định kì kết hợp với chấm điểm đột xuất.
3. Công bố kết quả và trao phần thưởng cho các phòng ở Nội trú đạt danh hiệu “Phòng ở kiểu mẫu” vào dịp Tổng kết cuối năm học.
V. Cơ cấu giải thưởng
Kết quả sẽ được quy thành điểm và cộng chung với tổng điểm của các cuộc thi khác trong Nội trú. Sau đó, xếp giải và phát thưởng vào cuối năm học.
1 giải Nhất x 200.000đ = 200.000đ
3 giải Nhì x 150.000đ = 450.000đ
4 giải Ba x 120.000đ = 480.000đ
7 giải Khuyến khích x 100.000đ = 700.000đ