Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Phòng truyền thống

Trang chủ Phòng truyền thống Lãnh đạo các cấp về thăm trường

Lãnh đạo các cấp về thăm trường

27/12/2019

CÁC LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUỐC HỘI, BỘ GD&ĐT VỀ THĂM TRƯỜNG
 
STT Lãnh đạo Thời điểm 
1 Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Trường Chinh
Tháng 7 năm 1987
2 Đại tướng
Võ Nguyên Giáp
Tháng 2 năm 1992
3 Chủ tịch nước
Trần Đức Lương
Tháng 2 năm 1998
4 Phó Chủ tịch nước
Nguyễn Thị Bình
Tháng 3 năm 1999
5 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Vũ Ngọc Hải
Tháng 9 năm 2001
6 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Đặng Huỳnh Mai
Tháng 3 năm 2005
7 Thường trực Ban Bí thư Đảng
Phan Diễn
Tháng 9 năm 2005
8 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
Nguyễn Thiện Nhân
 Tháng 4 năm 2007
9 Phó chủ tịch Quốc hội
Uông Chu Lưu
Tháng 9 năm 2009
10 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Nguyễn Thị Nghĩa
Tháng 9 năm 2009   
11 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT
Trần Quang Quý
 Tháng 9 năm 2010
12 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Đinh Thế Huynh
Tháng 9 năm 2013
13 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phạm Vũ Luận
Tháng 9 năm 2015
14 Phó Chủ tịch nước
Đặng Thị Ngọc Thịnh
Tháng 9 năm 2019