Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tư liệu dạy và học

Đề dành cho học sinh chuyên Hóa

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề Hóa học sưu tầm

06/10/2012 Đang cập nhật

Tư liệu vật lí

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề dành cho học sinh chuyên Lí

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề vật lí sưu tầm

06/10/2012 Đang cập nhật

Đề thi Đại học môn Vật lí từ năm 2005

06/10/2012 Hiện nay, việc tìm một đề thi đại học không có gì khó khăn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lập mục này với hy vọng tạo được sự thuận lợi hơn cho các bạn đồng nghiệp và các em học sinh. Đây là tư liệu quý để các bạn đồng nghiệp tham khảo, các em học sinh làm quen với các đề thi chính thức, là tài liệu cho cá...

Tư liệu Toán

06/10/2012 Đang cập nhật