Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

03 Công khai

Trang chủ 03 Công khai Quyết định số 48 ngày 13/7/2021 về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Quyết định số 48 ngày 13/7/2021 về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

23/07/2021