Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Hoạt động cựu học sinh

Trang chủ Hoạt động cựu học sinh Nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc - Người đầu tiên đọc bản tin chiến thắng giải phóng miền nam

Nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc - Người đầu tiên đọc bản tin chiến thắng giải phóng miền nam

21/04/2015

Bài viết trích trong kỷ yếu "Mái trường thân yêu" kỷ niệm 95 năm thành lập trường, 55 năm trường mang tên Tổng bí thư Lê Hồng Phong