Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Chương trình GDPT 2018

Trang chủ Chương trình GDPT 2018 Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Thông tư sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

11/08/2022