Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Công khai tài chính

Trang chủ Công khai tài chính Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2020, tháng 6 năm 2020, quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2020, tháng 6 năm 2020, quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2019

19/07/2020

Xem chi tiết tại đây!