Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

11/01/2020

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KÌ
 
   
Thầy Phó Đức Tố
Từ năm 1947 - 1948
Thầy Đào Văn Định
Từ năm 1958 - 1962
   
Thầy Nguyễn Văn Chiển
Từ năm 1962 - 1964
Thầy Trần Đức Dực
Từ năm 1964 - 1965
   
Thầy Lê Văn Hạp
Từ năm 1965 - 1981
Thầy Phạm Tiến
Từ năm 1981 - 1985
   
Thầy Nguyễn Văn Xuyên
Từ năm 1985 - 1988
Thầy Vũ Đức Thứ
Từ năm 1988 - 1997
   
Thầy Nguyễn Viết Hùng
Từ năm 1997 - 2008
Thầy Cao Xuân Hùng
Từ năm 2008 - 2014
   
Thầy Vũ Đức Thọ
Từ năm 2014 đến 2017
Thầy Ngô Vỹ Nông
Từ  2017 đến 2019
   
Thầy Vũ Đức Thọ
Từ năm 05/2019  đến 10/2019
Cô Phạm Thị Huệ
Từ 11/2019 đến nay