Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hoạt động chuyển đổi số

Trang chủ Hoạt động chuyển đổi số Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2021 - 2022

Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2021 - 2022

20/11/2021