Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hoạt động khu nội trú

Trang chủ Hoạt động khu nội trú Danh sách xét duyệt học sinh khối 10 được ở Khu nội trú năm học 2021 - 2022 đợt 1 tháng 7/2021

Danh sách xét duyệt học sinh khối 10 được ở Khu nội trú năm học 2021 - 2022 đợt 1 tháng 7/2021

15/07/2021