Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hội trường 100 năm

Trang chủ Hội trường 100 năm Phóng sự tổng kết Tọa đàm 3 "Lê Hồng Phong - Điểm tựa và khát vọng"

Phóng sự tổng kết Tọa đàm 3 "Lê Hồng Phong - Điểm tựa và khát vọng"

27/11/2020

Đây là đêm gala đầy ý nghĩa nằm trong chuỗi tọa đàm giáo dục hướng về Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, 60 năm trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị.