Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hội trường 100 năm

Trang chủ Hội trường 100 năm Phóng sự về Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phóng sự về Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

22/11/2020