Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Khoa học - Công nghệ

Trang chủ Khoa học - Công nghệ [Kỷ yếu hội thảo] Mô hình và Quy trình dạy học kết hợp tại một số trường THPT thuộc tỉnh Nam Định

[Kỷ yếu hội thảo] Mô hình và Quy trình dạy học kết hợp tại một số trường THPT thuộc tỉnh Nam Định

08/06/2022

Nằm trong chuỗi các hoạt động nghiên cứu của đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu đề xuất mô hình dạy học kết hợp (trực tuyến và trực tiếp) tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định đặt hàng, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức thành công hội thảo lần thứ 3 “Mô hình và Quy trình dạy học kết hợp tại một số trường THPT thuộc tỉnh Nam Định”. Hội thảo nhằm công bố các kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn đã đạt được của đề tài, trọng tâm là việc đề xuất được mô hình dạy học kết hợp, từ đó vận dụng thiết kế kế hoạch bài học ở các môn học cụ thể. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định trân trọng giới thiệu Kỷ yếu “Đề xuất mô hình dạy học kết hợp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định” - sản phẩm được hoàn thành sau Hội thảo lần thứ 3 của đề tài.