Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Khoa học - Công nghệ

Trang chủ Khoa học - Công nghệ Chương trình hội thảo báo cáo kết quả thử nghiệm và góp ý tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình dạy học kết hợp

Chương trình hội thảo báo cáo kết quả thử nghiệm và góp ý tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình dạy học kết hợp

20/10/2022

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Báo cáo kết quả thử nghiệm và góp ý tài liệu hướng dẫn thực hiện
mô hình dạy học kết hợp tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định

 
TT Thời gian Nội dung Người thực hiện Ghi chú
BUỔI SÁNG
1 7h50-8h00 - Đón tiếp đại biểu
 
- Đ/c Phạm Thị Huệ
- Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
- Đ/c Trần Hải Tú
- Đ/c Hà Trung
 
2
 
8h00 - 8h05 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. Dẫn chương trình:
 Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
 
Thông qua Chương trình Hội thảo:
1. Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu;
2. Phát biểu Khai mạc Hội thảo;
3. Trình bày cấu trúc tài liệu và Khung chương trình dạy học kết hợp của 3 môn Ngữ văn, Toán, Hoá học lớp 10;
4. Trình bày báo cáo thử nghiệm mô hình dạy học kết hợp;
5. Trình bày báo cáo khảo nghiệm mô hình dạy học kết hợp;
6. Đề xuất hướng vận dụng, phát triển và các điều kiện triển khai rộng đề tài KHCN;
7. Kết luận Hội thảo.
Dẫn chương trình:
Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
 
3 8h05 - 8h30 Khai mạc Hội thảo.
 
- Phát biểu :
+ Đại diện Viện KHGDVN
+ Đại diện Sở GDĐT NĐ
+ Đại diện Sở KHCN NĐ
Đ/c Phạm Thị Huệ- Chủ nhiệm đề tài, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
 
 
4 8h30 - 9h00 Báo cáo Cấu trúc tài liệu và Khung chương trình dạy học kết hợp của 3 môn Ngữ văn, Toán, Hoá học lớp 10 Dẫn chương trình:
Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
 
5 9h00 - 9h30 Báo cáo thử nghiệm mô hình dạy học kết hợp Dẫn chương trình:
Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
 
6 9h30 -10h00 Báo cáo khảo nghiệm mô hình dạy học kết hợp Dẫn chương trình:
Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
 
7 10h00-10h15 Nghỉ giải lao - Tiệc trà    
8 10h15 - 11h15 Thảo luận và đề xuất điều chỉnh mô hình; hướng vận dụng, phát triển và các điều kiện triển khai rộng đề tài KHCN Dẫn chương trình:
Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm
Các trường THPT dạy thử nghiệm
 
9 11h15 - 11h30 Kết luận Hội thảo Đ/c Phạm Thị Huệ - Chủ nhiệm đề tài  
 
 
BAN TỔ CHỨC