Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Nội quy khu nội trú

Trang chủ Nội quy khu nội trú Quyết định 42 về việc ban hành các văn bản quản lí nề nếp học sinh Khu nội trú

Quyết định 42 về việc ban hành các văn bản quản lí nề nếp học sinh Khu nội trú

02/06/2022