Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Sáng tác văn học

Trang chủ Sáng tác văn học Buổi học cuối cùng

Buổi học cuối cùng

02/08/2022

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
(Tặng LHPers lớp 12 niên khoá 2019-2022)
Từ buổi học đầu tiên ... nay khép lại cuối cùng
Ba năm học nhanh trôi như làn quan họ
Ba năm nặng tình lời ca dao ân nghĩa
Như muối - gừng năm tháng vị chẳng thay…


Buổi học cuối cùng hoài niệm ... hôm nay
Tiếng vọng thanh xuân, Lê Hồng Phong phượng đỏ
Tuổi học trò, đoá bằng lăng, khoảng trời tím biếc
Bạn bè vui như ngày hội đón ... trăm năm


Trống giục tan giờ, bỗng lặng khắc trầm ngâm
Đôi mắt bạn, đại dương ngấn vầng sóng nước
Thời gian ngừng trôi, ngược quay bao điều ước
Để được bên thầy, bên bạn nhiều thêm…
Buổi học cuối cùng điểm tựa nở thơm
Những vùng đất quốc gia, vươn xa quốc tế
Trí sáng tâm trong, suối nguồn tuổi trẻ
Mạnh mẽ soi đường chinh phục những tầm cao.
Buổi học hôm nay, mười tám tuổi, tự hào
Mắt rộng khoảng không, đôi chân bền bước tiếp
Sống đẹp gió ru, cỏ quê mình thanh biếc
Đất mẹ gốc nền, vươn ngọn thắm trời xanh…
-ĐVCA-