Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Thông tin điều hành

Trang chủ Thông tin điều hành Công văn 152 của SGDĐT V/v thông báo học sinh trở lại học tập

Công văn 152 của SGDĐT V/v thông báo học sinh trở lại học tập

14/02/2020

Xem chi tiết tại file đính kèm!
+ Công văn số 152 / SGDĐT-CTTT thông báo học sinh quay trở lại học bình thường từ ngày 17/2/2020
+ Công văn số 157 / SYT - NVY về việc phối hợp phòng chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại