Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Thông tin điều hành

Trang chủ Thông tin điều hành Công văn 96 của SGDDT V/v thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Công văn 96 của SGDDT V/v thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

09/02/2020

Mời quý vị xem toàn bộ công văn tại đây!
+ Chi tiết công văn: CV 96 / SGDĐT-TCCB

Các văn bản liên quan
+ Nghị định 161/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Nghị định 161/2018/NĐ-CP
+ Nghị định 68/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Nghị định 68/2000/NĐ-CP
+ Nghị định 59/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng: Nghị định 59/2019/NĐ-CP
+ Nghị định hợp nhất 04 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp: Nghị định 04/NĐHN-BNV
+ Hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc thực hiện quy định mới về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: HD 1477 / SNV-CCVC