Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Thông tin điều hành

Trang chủ Thông tin điều hành Quyết định số 1773/QĐ-UBND về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục

Quyết định số 1773/QĐ-UBND về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục

09/02/2020

Quyết định về viêc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định