Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Thông tin điều hành

Trang chủ Thông tin điều hành Thông báo của UBND tỉnh, SGDĐT và nhà trường V/v tiếp tục cho trẻ em, HSSV tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch do nCoV gây ra

Thông báo của UBND tỉnh, SGDĐT và nhà trường V/v tiếp tục cho trẻ em, HSSV tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch do nCoV gây ra

09/02/2020

Thời gian từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020

1. Thông báo của UBND tỉnh Nam Định:

2. Thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định:

3. Thông báo của BGH trường THPT chuyên Lê Hồng Phong: