Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường [KẾ HOẠCH] Tổ chức chương trình "Trải nghiệm để sống sâu"

[KẾ HOẠCH] Tổ chức chương trình "Trải nghiệm để sống sâu"

27/01/2021

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH “
TRẢI NGHIỆM ĐỂ SỐNG SÂU

 
Triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, triển khai kế hoạch tổ chức Chương trình “Trải nghiệm để sống sâu” cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Khuyến khích và phát triển phong trào học tập trong học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
- Trải nghiệm những hoạt động tập thể lí thú về giáo dục kĩ năng sống.
2. Yêu cầu
- Giáo viên, học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tham gia tích cực, nghiêm túc trong chương trình trải nghiệm.
- Giáo viên phụ trách tham gia nhiệt tình trong các nhiệm vụ phối hợp với nhóm giáo viên trường THPT Phan Huy Chú - Hà Nội để tổ chức chương trình trải nghiệm.
- Tổ chức chương trình trải nghiệm an toàn, hiệu quả, tạo hiệu ứng khuyến khích phong trào học tập và phát triển kĩ năng sống cho học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.
II. Địa điểm, thời gian tổ chức
1. Địa điểm tổ chức: Hội trường 2 - tầng 2 Khu nhà 5 tầng và Phòng thí nghiệm bộ môn và phòng thí nghiệm chuyên Vật lý – tầng 3 Khu nhà 5 tầng
2. Thời gian tổ chức: 14h00 - 16h45, thứ Hai, ngày 01/02/2021.
III. Thành phần tham dự
- Lãnh đạo nhà trường.
- Giáo viên tham gia trải nghiệm: (có danh sách kèm theo).
- Phụ huynh tham gia trải nghiệm: đại diện Ban CMHS nhà trường.
- Học sinh tham gia trải nghiệm: 60 học sinh có thành tích tốt trong hoạt động câu lạc bộ học kì 1 năm học 2020-2021 thuộc câu lạc bộ học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (có danh sách kèm theo).
- Giáo viên tổ chức chương trình trải nghiệm bên trường đối tác – Tổ giáo viên đồng hành sáng tạo, trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội).
IV. Nội dung chương trình
TT Thời gian Nội dung chia sẻ, trao đổi Phụ trách
  1.  
14h00 - 14h10 Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu thông qua chương trình làm việc. MC: Thầy Đặng Trung Kiên và em Trần Hương Giang (lớp 11A2).
  1.  
14h10 –14h20 Phát biểu của cô giáo Hiệu trưởng Phạm Thị Huệ. Cô Phạm Thị Huệ - Hiệu trưởng
  1.  
 
14h20 –14h40
Đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận văn học để đổi mới, giúp giờ học hiệu quả tốt. Cô giáo Dương Thị Mai Hương, Khối trưởng GVCN khối 12.Tổ phó Tổ ngữ văn, trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Hà Nội
  1.  
14h40 - 15h00 Một số ứng dụng CNTT hỗ trợ cho các hoạt động trong nhà trường. Thầy giáo Trần Văn Huy - Tổ trưởng Tổ Tự nhiên, trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Hà Nội
  1.  
15h00– 15h10 Nghỉ giải lao.  
  1.  
15h10 - 15h30 Sinh hoạt về GD kỹ năng sống: “Sống hạnh phúc - học say mê”. Cô Kim Anh - Tổ trưởng Tổ Giáo viên Đồng hành sáng tạo, trường THPT Phan Huy Chú – Đống Đa, Hà Nội.
  1.  
15h30 - 16h30  Trải nghiệm để sống sâu.
 
Cả Tổ Giáo viên Đồng hành sáng tạo
  1.  
16h30 - 16h45 Chia sẻ - phát biểu cảm nhận. Lãnh đạo và GV hai nhà trường, phụ huynh, học sinh tham gia trải nghiệm.