Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo Đảng ủy nhiệm kì 2020 – 2025 và quyết định số 1081-QĐ/TƯ của Thành ủy

Ban Chấp hành Đảng bộ họp phiên thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo Đảng ủy nhiệm kì 2020 – 2025 và quyết định số 1081-QĐ/TƯ của Thành ủy

17/06/2020

Ngày 03 tháng 06 năm 2020 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã diễn ra cuộc họp BCH Đảng bộ phiên thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo Đảng ủy nhiệm kì 2020-2025.

    Tham dự cuộc họp có đoàn công tác của Thành ủy: đ/c Nguyễn Thành Đặng- Phó Giám đốc trường Chính trị TP Nam Định, Tổ trưởng tổ công tác. Đ/c Hoàng Thị Lan Phương- Chuyên viên Ủy Ban kiểm tra Thành ủy, Đ/c Bùi Bảo Trâm- Chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy và 09 đồng chí trong BCH Đảng bộ đã có mặt đông đủ.
    Hội nghị đã tiến hành các nội dung sau:
       1. Đồng chí Bùi Thái Học đã đọc Đề án Ban thường vụ Đảng ủy.

       2. Hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử gồm 04 đồng chí. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử trong Đảng, 03 đồng chí đã trúng cử vào Thường vụ Ban chấp hành Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: đ/c Phạm Thị Huệ, đ/c Bùi Thái Học, đ/c Trần Văn Huy.
       3. Hội nghị đã tiến hành bầu chức danh  Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và quy chế bầu cử trong Đảng, kết quả là:
            - Đ/c Phạm Thị Huệ trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy.
            - Đ/c Bùi Thái Học trúng cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy.
       4. Hội nghị tiến hành bầu Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ kết quả bỏ phiếu và quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí Bùi Thái Học đã trúng cử chức danh Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
    Ngày 09/6/2020 Thành ủy ra quyết định  số 1081-QĐ/TU về việc chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

       Chuẩn y đ/c Phạm Thị Huệ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
       Chuẩn y đ/c Bùi Thái Học giữ chức vụ  Phó Bí thư  Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định (nhiệm kỳ 2020 - 2025)
    Ngày 11/6/2020 Thành ủy ra quyết định  số 1093-QĐ/TU về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tỉnh Nam Định khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025): đ/c Bùi Thái Học là Chủ nhiệm UBKT, đ/c Trần Thị Thanh Tâm là Phó Chủ nhiệm UBKT.
                                                   -Ban thông tin tuyên truyền-