Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Danh sách xét duyệt học sinh khối 10 được ở Khu nội trú năm học 2021 - 2022 đợt 1 tháng 7/2021

Danh sách xét duyệt học sinh khối 10 được ở Khu nội trú năm học 2021 - 2022 đợt 1 tháng 7/2021

15/07/2021