Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020

17/12/2019

Sáng ngày 5/10/2019, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2019-2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội đã lắng nghe báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019, phương hướng hoạt động năm học 2019-2020 do đồng chí Vũ Đức Thọ, Phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường trình bày. Tiếp theo đó là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2018- 2019 do đồng chí Bùi Thái Học - Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày; đồng chí Nguyễn Hữu Thiêm - Phó Hiệu trưởng thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2019 - 2020, đồng chí Đoàn Hồng Thanh - kế toán trình bày báo cáo công khai tài chính năm học 2018 -2019; đồng chí Trần Văn Huy - chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua, phát động phong trào thi đua năm học 2019- 2020, dự thảo quy chế đánh giá xếp loại giáo viên năm học 2019- 2020.

 

Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường năm học 2019 - 2020

 

Thầy Vũ Đức Thọ- Phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường

 phát biểu tại Hội nghị

Đóng góp vào dự thảo phương hướng hoạt động năm học 2019-2020, đại hội cũng đã lắng nghe các tham luận của ba đồng chí: Tham luận về “Lửa- Yếu tố quyết định thàng công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi” của đồng chí Trần Thị Thanh Xuân; tham luận về “Ứng dụng CNTT vào đổi mới kiểm tra đánh giá” của đồng chí Nguyễn Văn Huyên; tham luận về “Nâng cao kĩ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm”.

 

 
 

Các đồng chí trình bày tham luận tại Hội nghị

 

Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân

Đại hội cũng đã lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ công nhân viên của nhà trường, bàn về các biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019- 2020 và thông qua nghị quyết Hội nghị.

 

 

 

Các thầy cô giáo rạng rỡ trong ngày hội