Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Kế hoạch triển khai hoạt động nhà trường khi học sinh nghỉ học để phòng chống dịch

Kế hoạch triển khai hoạt động nhà trường khi học sinh nghỉ học để phòng chống dịch

22/03/2020

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
Số     /KH-THPTCLHP

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        
 Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2020
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
KHI HỌC SINH NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH
 
     Căn cứ Công văn số 550/BGDĐT-GDTC ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học;         
     Căn cứ Hướng dẫn số 238/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2020 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Lao động Thương binh và Xã hội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp;
    Căn cứ công văn số 99/UBND-VP7 ngày 20/3/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định và công văn số 366/TB-SGDĐT ngày 20/03/2020 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tạm thời nghỉ học và dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19;
     Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường;
    Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh nghỉ học và dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
     I. Nhiệm vụ trọng tâm
        - Làm tốt công tác tuyên truyền phòng dịch; kiểm tra đôn đốc nhắc nhở xử lí kịp thời các hiện tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn trong GV và HS.

        - Tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt tình hình sức khoẻ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; các  tiểu ban phối hợp chặt chẽ trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh phòng bệnh.
        - Điều chỉnh Kế hoạch năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và kiểm tra đánh giá, hướng dẫn học sinh tự học bằng hình thức online.
     II. Triển khai công việc cụ thể
     1. Đối với nhà trường

        - Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 gây ra cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên:
              + Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh trao đổi về cách phối hợp kiểm soát tình hình dịch bệnh khi khi có tình huống đặc biệt.
             + Giảm các cuộc họp trục tiếp đông người, tăng cường họp online: họp GVCN; họp tổ trưởng chuyên môn, họp hội đồng,… quán triệt các yêu cầu về an toàn vệ sinh phòng chống dịch; triển khai hoạt động chuyên môn,..
             + Dán thông báo, thông tin của Bộ, Sở Y tế về kĩ năng phòng dịch tại các khu vực vệ sinh, nước uống, đầu hành lang, cầu thang các tầng; cửa vào lớp, cửa từng phòng Khu nội trú, bếp ăn, khu vực để rác...

        - Tổ chức vệ sinh khử khuẩn tại trường, trang bị bảo hộ, dụng cụ, hóa chất; các khu vực cần tổng vệ sinh, khử khuẩn; nhân lực; các bước tiến hành và kĩ thuật thực hiện theo đúng hướng dẫn liên ngành số 238/HDLN-YT-GDĐT-LĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2020 về công tác phòng, phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp.
        - Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục theo khung kế hoạch thời gian năm học được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh. Yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập củng cố kiến thức. Tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản theo chương trình hiện hành, đảm bảo: Có kế hoạch đồng bộ, thống nhất giữa các khối lớp và các bộ môn trong nhà trường; Đối với các môn chuyên khối 10 và 11 tăng cường học theo chuyên đề nâng cao theo định hướng các kì thi học sinh giỏi tỉnh, cụm, quốc gia. Đối với học sinh khối 12 tập trung các môn thi THPT quốc gia. Giao Tổ/Nhóm trưởng chuyên môn duyệt kế hoạch và báo cáo lãnh đạo phụ trách chuyên môn.
        - Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.
     2. Đối với ban thường trực phòng chống dịch Covid-19.

        - Làm việc theo phân công của hiệu trưởng. Sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống đặc biệt.
     3. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên
     a. Giáo viên chủ nhiệm:

        Trước 14h00 hàng ngày, cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh vào links https://bom.to/EDOusC
        Tổ chức và quản lí học sinh của lớp liên hệ với giáo viên bộ môn ôn tập bằng các hình thức online.
     b. Tổ chuyên môn và các giáo viên bộ môn:

        Yêu cầu tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập củng cố kiến thức. Tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản theo chương trình hiện hành, đảm bảo: Có kế hoạch đồng bộ, thống nhất giữa các khối lớp và các bộ môn trong nhà trường; Đối với các môn chuyên khối 10 và 11 tăng cường học theo chuyên đề nâng cao theo định hướng các kì thi học sinh giỏi tỉnh, cụm, quốc gia. Đối với học sinh khối 12 tập trung các môn thi THPT quốc gia. Giao Tổ/Nhóm trưởng chuyên môn duyệt kế hoạch và báo cáo lãnh đạo phụ trách chuyên môn. Giáo viên bộ môn theo kế hoạch tổ chức học sinh ôn tập.
        - Một số biện pháp cụ thể:
             + Giáo viên thông báo chương trình phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV7, Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC8, 11 (có phát trên truyền hình và cả youtube) và các đài truyền hình khác có chất lượng.
             + Giao bài tập, nhiệm vụ học tập cho học sinh; thu bài tập; chấm, nhận xét, rút kinh nghiệm và gửi lại bài cho học sinh (có thể thực hiện qua email, mạng xã hội hoặc trực tiếp bằng bản phô tô, Google classroom hoặc Shub classroom).
             + Triển khai dạy học bằng trực tuyến Zoom.
             + Triển khai luyện đề trắc nghiệm trên Viettelstudy.
             + Biên soạn bài giảng powerpoint theo hình thức E-learning của VNPT.
             + Giáo viên và học sinh có thể sử dụng các phần mềm khác (ngoài các phần mềm trên) nhưng phải đảm bảo mỗi học sinh không sử dụng quá nhiều phần mềm khác nhau.

        - Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, kể cả việc kèm cặp riêng cho học sinh.
     c. Nhân viên hành chính:

        - Làm việc theo quy định.
     4. Đối với phụ huynh học sinh và học sinh.

        Tiếp tục cập nhật tin tức trên các phương tiện thông tin chính thống, nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; thực hiện nghiêm túc các thông báo số 05, 06, 07/TB-THPTCLHP của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19.
        Hàng ngày báo cáo tình hình sức khỏe của học sinh và tình hình ôn tập cho cán bộ lớp, cán bộ lớp báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm.
        Học sinh tích cực ôn tập tại nhà, khi có việc phải đi xa cần báo cho giáo viên chủ nhiệm lịch trình để quản lí.
     III. Phân công lãnh đạo phụ trách

        - Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch trong học sinh, giáo viên chủ nhiệm, các tiểu ban quản lí học sinh, phụ huynh học sinh; truyền thông phòng, chống dịch; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định: Đ/c Bùi Thái Học phối hợp đ/c Trần Văn Huy, đ/c Trần Hải Tú.
        - Chuẩn bị, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường; xây dựng kế hoạch và triển khai công việc phòng, chống dịch trong bộ phận bảo vệ, y tế, khu nội trú: Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm.
        - Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT: Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm.

 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo nhà trường;
- Hội đồng giáo dục nhà trường;
- Lưu VT

 
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)


TS. Phạm Thị Huệ