Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Kết quả ngày hội Stem và cuộc thi KHKT năm học 2019 - 2020

Kết quả ngày hội Stem và cuộc thi KHKT năm học 2019 - 2020

22/01/2020

Chúc mừng đội thi KHKT trường đã đạt kết quả xuất sắc với 01 giải nhất, 02 giải ba và 02 dự án STEM xuất sắc. Chung cuộc Nhất toàn đoàn

Xem chi tiết tại đây:
- Cuộc thi KHKT
    + Nhóm lĩnh vực I: Tin học và điều khiển
    + Nhóm lĩnh vực II: Hóa - sinh, y học và môi trường
    + Nhóm lĩnh vực III: Khoa học xã hội và hành vi
    + Nhóm lĩnh vực IV: Kỹ thuật cơ khí - Vật lí
- Cuộc thi STEM