Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÍ TÚC XÁ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÍ TÚC XÁ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018 - 2019

04/07/2018

Để thuận lợi cho việc sinh hoạt và học tập của học sinh năm học 2018 – 2019, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xét duyệt học sinh ở kí túc xá.

THÔNG BÁO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở KÍ TÚC XÁ ĐỢT 1

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

Để thuận lợi cho việc sinh hoạt và học tập của học sinh năm học 2018 – 2019,

Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xét duyệt học sinh ở kí túc xá như sau:

- Số học sinh khối 11 và khối 12 đã ở kí túc xá năm học 2017– 2018 và tiếp tục được ở trong năm học 2018 – 2019: 252  học sinh. (Theo danh sách học sinh đã đăng kí)

- Số học sinh khối 11 và khối 12 được xét duyệt mới trong năm học 2018 – 2019: 8 học sinh. (Có danh sách kèm theo)

- Số học sinh khối 10 năm học 2018 – 2019 được duyệt: 108 học sinh. (Có danh sách kèm theo)

 
Danh sách học sinh được xét duyệt ở KTX năm học 2018 - 2019 (khối 10 và khối 11, 12 xét duyệt mới) xem tại đây.

Trân trọng thông báo./.

 

                                                                  KT. Hiệu trưởng

                                                                       (Đã ký)

 

  PHT. Phạm Thị Thanh Tâm