Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Thông báo của nhà trường về việc cho học sinh tạm thời nghỉ học và tạm dừng một số hoạt động giáo dục

Thông báo của nhà trường về việc cho học sinh tạm thời nghỉ học và tạm dừng một số hoạt động giáo dục

22/03/2020

SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
-------------------------------------- 
Số:  08/TB-THPTCLHP
V/v cho học sinh nghỉ học và dừng một số hoạt động
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
 Nam Định, ngày 21 tháng 03 năm 2020

 
 
THÔNG BÁO
 
    Thực hiện công văn số 99/UBND-VP7 ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Nam Định và công văn số 366/TB-SGDĐT của sở GD&ĐT Nam Định ngày 20/03/2020 về việc tạm thời nghỉ học và dừng một số hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19; Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thông báo:
    1. Học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 bắt đầu từ 23/3/2020 đến khi có thông báo tiếp theo.
    2. Không tổ chức Kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2019-2020.
    3. Tạm dừng tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh cho đến khi có thông báo của Ban Tổ chức.
    4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục cập nhật tin tức trên các phương tiện thông tin chính thống, nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; thực hiện nghiêm túc các thông báo số 05, 06, 07/TB-THPTCLHP của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19.
    5. Thực hiện tốt một số nội dung chuyên môn sau:
        - Tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cơ bản theo chương trình hiện hành, đảm bảo: Có kế hoạch đồng bộ, thống nhất giữa các khối lớp và các bộ môn trong nhà trường; Đối với các môn chuyên khối 10 và 11 tăng cường học theo chuyên đề nâng cao mức độ các kì thi học sinh giỏi tỉnh, cụm, quốc gia; Đối với học sinh khối 12 tập trung các môn thi theo khối thi THPT quốc gia; Giao Tổ/Nhóm trưởng chuyên môn duyệt kế hoạch và báo cáo lãnh đạo phụ trách chuyên môn.
        - Một số biện pháp cụ thể:
            + Giáo viên nhà trường thông báo chương trình phát sóng của Đài truyền hình Việt Nam VTV7, Đài truyền hình Hà Nội, Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC8, 11 (có phát trên truyền hình và cả youtube) và các đài truyền hình khác có chất lượng.
           + Giao bài tập, nhiệm vụ học tập cho học sinh; thu bài tập; chấm, nhận xét, rút kinh nghiệm và gửi lại bài cho học sinh (có thể thực hiện qua email, mạng xã hội hoặc trực tiếp bằng bản phô tô, Google classroom hoặc Shub classroom).
            + Triển khai dạy học bằng trực tuyến Zoom.
            + Triển khai luyện đề trắc nghiệm trên: Viettelstudy.
            + Biên soạn bài giảng powerpoint theo hình thức E-learning của VNPT.
            + Giáo viên và học sinh có thể sử dụng các phần mềm khác (ngoài các phần mềm trên) nhưng phải đảm bảo mỗi học sinh không sử dụng quá nhiều phần mềm khác nhau.
            + Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, kể cả việc kèm cặp riêng cho học sinh.
    6. 07h00 thứ 2 ngày 23/3/2020 Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường theo dõi điểm tin chào cờ đầu tuần của trường trên https://www.youtube.com/chuyenlhpnd/ hoặc https://m.facebook.com/chuyenlhpnd/ hoặc theo đường links giáo viên chủ nhiệm cung cấp.
    7. Giáo viên chủ nhiệm báo cáo hàng ngày tình hình sức khỏe và tự học của học sinh như hướng dẫn đợt nghỉ học chống dịch trước đã thực hiện; Ban thường trực chống dịch làm việc theo phân công của Hiệu trưởng./.

 
Nơi nhận:
- Dán TB, đăng website trường;
- Lưu VP.


 
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
 
 
TS. Phạm Thị Huệ