Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, 60 NĂM TRƯỜNG MANG TÊN TỔNG BÍ THƯ LÊ HỒNG PHONG

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 - 2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở NỘI TRÚ NĂM HỌC 2019 - 2020

05/07/2019

 

TRƯỜNG THPT  CHUYÊN
 LÊ HỒNG PHONG – NĐ

BAN NỘI TRÚ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

 

THÔNG BÁO

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC XÉT DUYỆT Ở NỘI TRÚ

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

Để thuận lợi cho việc sinh hoạt và học tập của học sinh năm học 2019 - 2020, Ban Giám hiệu Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã xét duyệt học sinh ở kí túc xá  như sau:

Tổng số học sinh đã được duyệt ở kí túc xá: 428 học sinh.

 Cụ thể:

- Số học sinh khối 11 và khối 12 đã ở kí túc xá năm học 2018 – 2019 và tiếp tục được ở trong năm học 2019 - 2020: 268  học sinh. (Theo danh sách học sinh đã đăng kí)

- Số học sinh khối 10 năm học 2019 – 2020 được duyệt: 160 học sinh. 

(Xem danh sách kèm theo tại đây)

Trân trọng thông báo./.

 

KT. Hiệu trưởng

(Đã ký)

 

PHT. Phạm Thị Thanh Tâm