Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Thông báo V/v nộp hồ sơ nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021

Thông báo V/v nộp hồ sơ nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2020 - 2021

16/07/2020

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
THÔNG BÁO
V/v nộp hồ sơ nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên
 năm học 2020 - 2021
1. Nộp hồ sơ nhập học
a. Thời gian: Sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 14h00 -17h00 các ngày 17, 18/07/2020.
b. Địa điểm: tầng 1, 2 nhà D.
STT Nội dung Vị trí thu hồ sơ
1 Thu chuyên Toán thứ tự đỗ từ 1-35 10 Pháp
2 Thu chuyên Toán thứ tự đỗ từ 36-70 10 Nga
3 Thu chuyên Tin 10 A2
4 Thu chuyên 10 A1
5 Thu chuyên Hóa 11 Pháp
6 Thu chuyên Sinh 11 Nga
7 Thu chuyên Văn thứ tự đỗ từ 1-35 10 Văn 1
8 Thu chuyên Văn thứ tự đỗ từ 36-70 10 Văn 2
9 Thu chuyên Sử 10 Sử
10 Thu chuyên Địa 10 Địa
11 Thu chuyên Anh thứ tự đỗ từ 1-35 11 Văn 1
12 Thu chuyên Anh thứ tự đỗ từ 36-70 11 Văn 2
13 Thu chuyên Nga 11 Sử
14 Thu chuyên Pháp 11 Sử
15 Thu lớp không chuyên KHTN 11 A1
16 Thu lớp không chuyên KHXH 11 A2
Hồ sơ nhập học bao gồm:
1. Bản chính học bạ THCS.
2. Bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS.
3. Bản chính giấy chứng nhận HSG hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).
2. Đăng ký ở ký túc xá
a. Thời gian: Sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 14h00 -17h00 các ngày 17, 18/07/2020.
b. Địa điểm:
- Nơi phát đơn đăng ký ở ký túc xá: tại phòng nộp hồ sơ nhập học như trên.
- Nơi thu đơn đăng ký ở ký túc xá: Phòng cạnh phòng Photo – Tầng 1 Nhà đa năng.
3. Đo đồng phục (tự nguyện)
a. Thời gian: Sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 14h00 -17h00 các ngày 17, 18/07/2020.
b. Địa điểm: tại phòng nộp hồ sơ nhập học như trên.
Lưu ý: Đơn phúc khảo bài thi nộp tại Phòng giáo vụ; thời gian là sáng từ 8h00 -11h00, chiều từ 14h00 -17h00 trong hai ngày 17, 18/07/2020. Kết quả phúc khảo bài thi được niêm yết tại trường ngày 03/8/2020.
Trong thời gian trên, nếu thí sinh không làm thủ tục nhập học thì xem như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường.