Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Thông báo V/v thực hiện CT 16/CT-TTg, CT 5/CT-UBND và nâng cao hiệu quả dạy và học online

Thông báo V/v thực hiện CT 16/CT-TTg, CT 5/CT-UBND và nâng cao hiệu quả dạy và học online

05/04/2020

SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
Số: 10/TB-THPTCLHP
V/v thực hiện CT 16/CT-TTg, CT 5/CT-UBND và nâng cao hiệu quả dạy và học online
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               
 Nam Định, ngày 03 tháng 4 năm 2020
 
THÔNG BÁO
 
          Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn hỏa tốc số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định trong buổi họp giao ban trực tuyến ngày 03 tháng 4 năm 2020, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong yêu cầu:
          1. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chấp hành nghiêm nội dung của Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung và tiến độ công việc đề ra, đến trường trong các trường hợp cần thiết theo yêu cầu. Tiếp tục thực hiện tốt Thông báo số 09/TB-THPTCLHP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của nhà trường; chủ động triển khai dạy học online: tập trung duy trì nền nếp học tập và ôn tập kiến thức, rèn kĩ năng cho học sinh; tổ chức dạy bài mới nếu có kế hoạch đồng bộ, thống nhất giữa các khối lớp và 100% học sinh đủ điều kiện. Tiếp tục triển khai viết sáng kiến kinh nghiệm, thời gian nộp kết quả xếp loại, đánh giá về Ban thi đua của nhà trường trong cuối tháng 5 (từ ngày 22 đến ngày 30/5/2020).
          2. Các tổ, nhóm chuyên môn căn cứ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 – 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động rà soát, chỉnh sửa kế hoạch dạy học, tính toán cụ thể thời lượng cần thiết để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra đối với từng bộ môn.
          3. Trong quá trình học online, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm túc thời khóa biểu học, tham dự buổi học đúng giờ, trang phục lịch sự, có góc làm việc/góc học tập gọn gàng. Giáo viên thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, nhận xét tinh thần học tập của học sinh, phối hợp với phụ huynh để đánh giá học sinh trong quá trình học. Giáo viên lựa chọn hình thức kiểm tra phù hợp nhất để đánh giá đúng về năng lực của học sinh, đảm bảo 100% học sinh có ít nhất 1 điểm hệ số 1 ở mỗi môn học. Kết quả đánh giá quá trình học online sẽ tham gia tiêu chí xét học bổng cho học sinh. Giáo viên dạy khối 12 theo dõi cùng học sinh lịch phát sóng truyền hình để có hướng dẫn trợ giúp học sinh những nội dung khó, hướng dẫn học sinh học và làm bài.
          4. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn rà soát điều kiện học online của học sinh, trao đổi với Ban đại diện cha mẹ học sinh có giải pháp hỗ trợ khó khăn đối với các học sinh không tham gia học online trong thời gian nghỉ dịch do thiếu phương tiện học tập. Yêu cầu phụ huynh học sinh theo dõi thời khóa biểu và lịch phát sóng cho khối 12, tạo điều kiện về góc học tập, thời gian và phương tiện để học sinh học hiệu quả.
          5. Giáo viên chủ nhiệm lên lớp vào tiết 1 (45 phút) từ 07h30’ sáng thứ 2, thông báo quán triệt nội dung Thông báo số 10/TB-THPTCLHP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của nhà trường. Ban giáo vụ triển khai tổng hợp địa chỉ ID của các lớp theo giáo viên từng môn, báo cáo Lãnh đạo nhà trường để quản lý và có thể dự giờ, thăm lớp.
Căn cứ vào tình hình thực tế và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhà trường sẽ tiếp tục có những thông báo cập nhật sau.

 
Nơi nhận:
- Dán TB, đăng website nhà trường;
- Lưu VP.
Hiệu trưởng
(Đã kí)

 
   
 
TS. Phạm Thị Huệ

Link đính kèm: Số 10/TB-THPTCLHP