Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường THÔNG BÁO: Về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020

THÔNG BÁO: Về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020

14/10/2020

Thực hiện công văn số 1595/SGDĐT-VP ngày 13/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 7 năm 2020, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện yêu cầu sau:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ sau bão để tích cực chủ động phòng chống: chằng chống nhà cửa, lớp học, phòng học bộ môn, bảo vệ chặt chẽ các hệ thống máy móc, máy vi tính, thiết bị điện,..., đề phòng nước ngập, chập điện hoặc kẻ gian lợi dụng lấy cắp.
2. Ban an toàn an ninh nhà trường và các tổ trưởng chuyên môn, văn phòng cử người kiểm tra có kế hoạch phối hợp, ứng cứu đề phòng bão to, diến biến phức tạp.
3. Ban cơ sở vật chất chủ động rà soát và có phương án bảo vệ tài sản nhà trường (Lưu ý những chậu hoa vừa được bổ sung).
4. Thực hiện thường trực chống bão lụt 24/24 giờ trong ngày. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẵn sàng tham gia phòng chống bão khi được triệu tập.
(File đính kèm tại đây)