Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Đào tạo nhân tài - nguồn nhân lực tương lai đất nước.

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tin tức nhà trường

Trang chủ Tin tức nhà trường Về việc khai báo y tế và tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19

Về việc khai báo y tế và tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020

SỞ GD&ĐT TỈNH NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
 
Số:  09/TB-THPTCLHP
V/v khai báo y tế và tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Nam Định, ngày 31 tháng 03 năm 2020
 
THÔNG BÁO
 
          Thực hiện công văn số 99/UBND-VP7 ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định; thông báo số 366/TB-SGDĐT ngày 20/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc tạm thời nghỉ học và dừng một số hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19; công văn số 420/SGDĐT-CTTT ngày 27/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về việc khai báo y tế và tiếp tục triển khai phòng chống dịch bệnh Covid-19, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong thông báo:
          1. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp và các cơ quan chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tập trung đông người; không đưa tin và bình luận sai sự thật gây hoang mang dư luận; tăng cường ý thức bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng; khuyến khích làm việc trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông báo số 08/TB-THPTCLHP của trường về phòng chống dịch Covid-19.
          2. Toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOV do bộ Y tế, Bộ Thông tin và truyền thông chỉ đạo xây dựng (theo hướng dẫn trong file đính kèm). Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh trong công tác tổ chức thực hiện khai báo Y tế và thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn tại Thông báo số 08/TB-THPTCLHP ngày 21/03/2020 của trường
          3. Các tổ chuyên môn căn cứ Kế hoạch dạy học đã phê duyệt triển khai và việc dạy học online theo thời khóa biểu đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Giáo viên báo cáo sĩ số học sinh và tình hình lớp học theo đường link: https://forms.gle/MroXjaQEFZJtodV29 trước 14h00’ hàng ngày

 
Nơi nhận:
- Dán TB, đăng website trường;
- Lưu VP.


 
HIỆU TRƯỞNG
(đã kí)
 
 
TS. Phạm Thị Huệ