Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Tư liệu dạy và học

Trang chủ Tư liệu dạy và học [Kỷ yếu hội thảo] Dạy học kết hợp - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở một số trường THPT tại tỉnh Nam Định

[Kỷ yếu hội thảo] Dạy học kết hợp - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực trạng ở một số trường THPT tại tỉnh Nam Định

30/11/2021