Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Văn bản của Tỉnh, Bộ

Trang chủ Văn bản của Tỉnh, Bộ Công văn số 4726/BGDDT-GDTC v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Công văn số 4726/BGDDT-GDTC v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

29/10/2021

Thực hiện nghị quyết số 128 NQ-CP ngày 11/10/2021 của chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19, nhằm đảm bảo an toàn khi tổ chức hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid 19, sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ra công văn và đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung. Ban biên tập Website xin trân trọng gửi đến các thầy cô giáo và học sinh toàn trường Công văn số 4726/BGDDT-GDTC v/v tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục: